fbpx

Индивидуални психологически консултации

За кого е подходящо психологическото консултиране?

Психологичното консултиране е насочено към всеки човек, който има вътрешни /интрапсихични/ затруднения. Този вид психологическа помощ е предназначена за хора в психическа норма, които имат конфликти в сферата на чувствата, емоциите, мисленето, общуването, контактите, самочувствието и социалната среда, и се нуждаят от помощ и подкрепа по повод на проблеми във взаимоотношенията, затруднения в адаптирането към промени и при вземането на решения, изпаднали в емоционална криза, изпитващи неудовлетворение, апатия, неувереност, тревожност, както и такива, стремящи се към личностно развитие. Причините могат да бъдат хиляди, понеже всеки възприема света чрез своята реалност и за някой нещо може да бъде незначително, а за друг нещо много важно.

Какви ще са ползите за Вас:

* Изхождайки от разбирането, че не самата ситуация, а нейната интерпретация, е причина за негативни преживявания, фокусът е насочен към откриване на алтернативи и възможност за разглеждане на ситуацията от друг ъгъл. Така се открояват нови перспективи, които да насочат към решение на проблема.

* Изясняването на проблема и изнасянето му на друга плоскост позволява да се открият механизмите, отговорни за възникването му. След което се търсят пътища за отблокиране и излизане от негативното емоционалното състояние – тревожност, неудовлетворение, депресия и др.

* Промяната на гледната точка променя начина на мислене, което пряко повлиява непродуктивните и негативни нагласи и убеждения, причинили емоционалния дискомфорт.

* При психологическото консултиране фокусът на работа е върху способността ви да откривате възможности и сами да правите избори, като същевременно поемате отговорност за тях и своето поведение.

* В процеса на работа ще усвоите нови знания и откриете връзката между затрудненията и своите мисли, чувствата, нагласите, убежденията и потребностите. Ще се научите да прилагате нови, по-адаптивни и ефективни поведения, които биха подпомогнали справянето с актуалните трудности и проблеми.

Как ще го постигнем?

Чрез консултации под формата  на среща или поредица от срещи онлайн или на живо в кабинета ми в град Варна. По време на този процес Вие получавате моя подкрепа, безусловна конфиденциалност, познания за Вас и света, работещи психологически модели, множество техники за намирането на път и решение към Вашите житейски предизвикателства. Ще ви водя и подкрепям по пътя на постигане на собственото Ви равновесие, благополучие и заздравяването на връзката Ви със света.

Погледнато от житейски план, психологическото консултиране Ви дава и една различна гледна точка. Понякога, обвзети от емоции, не можете да погледнете трезво и тази нарушена преценка може да Ви струва твърде скъпо. Множество критични ситуации като разрушени връзки, работни конфликти, зависимости, е можело да бъдат избегнати, ако в момента е имало адекватна подкрепа на специалист.

В процеса на психологическото консултиране се идентифицират несъзнаваните изтласкани конфликти, елиминират се или се редуцират ирационалните вярвания и убеждения, като по този начин се постига независимост, самонасочване и балансирано мислене.  И като естествено следствие след нашата съвместна работа ще осъзнаете своята собствена свобода и неограничени възможности за желаната от Вас промяна, поемайки отговорност за това, което се случва в живота Ви в момента.

От професионалния опит , който имам към момента, мога да споделя, че помощта ми търсят хора, които имат силна интуиция и независимо неудовлетворяващото ги положение в момента, те вътрешно знаят, че чрез преодоляване на собствените си вътрешни задръжки и саморазрушителни сили, отново ще бъдат на своя път, който ги води към здравето, щастието, удовлетвореността, любовта и реализацията.                      

Обичам това, което работя. Чувствам се много благодарна и удовлетворена, че имам възможността да помогна и подкрепя  толкова много хора по пътя на осъзнатостта, че единствено ние сме Творците на собствената си реалност, използвайки Свободната си воля за трансформиране на всичко в нашия живот в желаната посока.

Очаквам Ви с отворено за подкрепа сърце, което освен знания има и опит във положително трансформиране на живота !

С уважение,

Мария Любенова 

Цена: 59.99 лв.
    Cart